G-0YEN06643R // -->
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Готови курсови и дипломни работи по Мениджмънт и управление
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Готови курсови и дипломни работи по Мениджмънт и управление

Анализ на мотивацията в ресторант "Никола"
Дипломна работа по Мениджмънт и управление
Брой страници: 80
Цена: 60 лв.

 

Подбор на персонала във "Винпром" Асеновград
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 35
Цена: 35 лв.
Курсовата работа представлява разрешаване на кадрови проблем - липса на мениджърски екип. За целта е направено подробно изследване на 3-ма кандидати, анализират се резултатите и се избира един от тях + психологически тестове, автобиографии и мотивационни писма.

 

Подбор на персонала във "Винзавод" Асеновград
по Мениджмънт и управление
Брой страници: 60
Цена: 50 лв.

Увод

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВНИ НА ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ 

1. Същност и значение на подбора на персонала

2. Подходи към привличането и подбирането на нови работници и служители

3. Източници за привличане на нови работници и служители

4. Привличане на кандидати за вакантите работни места

5. Селекция на кандидатите за вакантната длъжност

6. Назначаване на нови работници и служители
 

 

ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД

1. Обща характеристика на фирмата

2. Анализ на състоянието на подбора на персонал във Винзавод Асеновград

 

ГЛАВА ТРЕТА. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА  ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД

1. Общи положения

2. Подбор и назначаване във Винзавод Асеновград

3. Трудово правоотношение

4. Преходни и заключителни разпоредби

 

Заключение

Използвана литература

 

 

 

Анализ и усувършенстване дейността на хотел "Велина"
Дипломна работа по Мениджмънт и управление
Брой страници: 75
Цена: 70 лв.

Увод

 

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

1. Същност на хотелиерската дейност

 

2. Осо­бе­нос­ти на хо­те­ли­ер­с­ки­те ус­лу­ги

3. Същност и характеристика на хотелиерското обслужване и неговото управление

4. Елементи на хотелиерската дейност и обслужване

 

 

ГЛАВА ВТОРА. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ В ХК "ВЕЛИНА" 

 

 

1. Обща характеристика на ХК ”Велина” 

2. Тенденции в развитието на работната сила и в организацията на персонала и неговия труд

3. Тенденции в развитието и изменението на обекти на хотелиерско обслужване

4. Анализ на технологията на обслужване в хотела

5. Показатели за рентабилността на хотелиерското обслужване и хотелиерските услуги в ХК “ Велина”

  

 

ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРЕШЕНСТВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛ „ВЕЛИНА”

 

 

1. Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на персонала в ХК “ Велина”

2. Основни насоки за усъвършенстване на МТБ в ХК “Велина”

3. Насоки за подобряване дейността на хотела

4. Възможности за усъвършенстване на допълнителните услуги

 

Заключение

Използвана литература

 

 

Архив готови теми

Обадете се
сега
намерете ни по

Последни обяви

Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2022 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters