G-0YEN06643R // -->
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Готови курсови и дипломни работи по Мениджмънт и управление
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Готови курсови и дипломни работи по Мениджмънт и управление

Управление на персонала и изграждане на екип. Тиймбилдинг
Дипломна работа по Мениджмънт и управление
Брой страници: 60
Цена: 390 лв.

Темата не е предавана никъде.

 

Мотивационни проблеми в малките фирми
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 10
Цена: 10 лв.

 

Власт и лидерство
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 14
Цена: 10 лв.

 

Изберете три от принципите на Емерсън и обосновете избора си
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 3
Цена: 5 лв.

 

Възгледите на Дракър за лидерството
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Власт и социално влияние – психологически особености
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 12
Цена: 10 лв.

 

Поява и развитие на мениджмънта като социална практика и научна теория
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 8
Цена: 8 лв.

 

Мениджърът и неговите подчинени
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Мотивация на персонала в ресторант "Никола"
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 13
Цена: 10 лв.

 

Властта
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 10
Цена: 10 лв.

 

Проблемът за лидерството в мениджмънта
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Управленска структура във фирма Техносервиз
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 7
Цена: 7 лв.

 

Анализ на управленски функции във фирма
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 6
Цена: 5 лв.

 

Същност на управлението
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 10
Цена: 10 лв.

 

Поява и развитие на мениджмънта като социална практическа и научна теория
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Класификация на школите, теориите и направленията в научния мениджмънт
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Казус по мениджмънт
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 8
Цена: 8 лв.

В казуса са включени отговори на следните въпроси:

1. Възможно ли е да се управлява успешно бизнеса днес само благодарение на опита в дадена сфера или лична интуиция?

2. Какви знания и умения трябва да притежава управителя на хотел в морски курорт собственост на чуждестранен туроператор?

3. Какво приложение намира двуфакторната теория за мотивацията на Херцберг?

 

Обучение на човешките ресурси в „Кремиковци” АД
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 20
Цена: 20 лв.

 

Мотивацията като обединяваща черта на съвременните управленски теории. Маслоу.
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Хенри Форд като представител на класическата школа
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 3
Цена: 5 лв.

 

Философията на Х.Емерсън за производителността и съвременната българска фирма
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 3
Цена: 5 лв.

 

Особености в дейността на ръководителя. Структура.
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 9
Цена: 10 лв.

 

Фредерик Тейлър
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Фредерик Тейлър(2-ри вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 3
Цена: 5 лв.

 

Управлението като универсално поведение
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 6
Цена: 5 лв.

 

Школа на човешките отношения
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Школа на човешките отношения(2-ри вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 6
Цена: 5 лв.

 

Особености в дейността на ръководителя. Структура.
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 9
Цена: 10 лв.

Курсова работа по психология на управлението

 

Класификация на школите, теориите и направленията в научния мениджмънт
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Обучение на човешките ресурси в „Кремиковци” АД
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 20
Цена: 20 лв.

 

Качества и умения на мениджъра според Л.Якока(трети вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Какво е разбирането на Х.Емерсън за справедливостта в 12-те принципа на произовдителността
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Социалните аспекти в принципите на Емерсън(втори вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 3
Цена: 5 лв.

 

Изберете три от принципите на Емерсън и обосновете избора си(втори вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Изберете три от принципите на Еемрсън(трети вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Коментар на възгледите на Х.Саймън за управлението на фирмата(втори вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Качествата на мениджъра според Лий Йакока(втори вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Изберете три от принципите на Емерсън и обосновете отговора си
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Качества и умения на мениджъра според Л.Якока
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 4
Цена: 5 лв.

 

Възгледите на П. Дракър за лидерството(четвърти вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Какво е разбирането на Х.Емерсън за справедливостта в 12-те принципа на производителността
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 3
Цена: 5 лв.

 

Социалните аспекти в принципите на Х.Емерсън
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 3
Цена: 5 лв.

 

Коментар на възгледите на Х.Саймън за управлението на фирмата
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 6
Цена: 5 лв.

 

Възгледите на П. Дракър за лидерството(трети вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Възгледите на П. Дракър за лидерството
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Възгледите на П. Дракър за лидерството(втори вариант)
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Финансово управление на човешките ресурси
Магистърска теза по Мениджмънт и управление
Брой страници: 37
Цена: 35 лв.

 

Усъвършенстване управлението на работната заплата
Дипломна работа по Мениджмънт и управление
Брой страници: 79
Цена: 70 лв.

 

Анализ на мотивацията в ресторант "Никола"
Дипломна работа по Мениджмънт и управление
Брой страници: 80
Цена: 60 лв.

 

Подбор на персонала във "Винпром" Асеновград
Курсова работа - теория по Мениджмънт и управление
Брой страници: 35
Цена: 35 лв.
Курсовата работа представлява разрешаване на кадрови проблем - липса на мениджърски екип. За целта е направено подробно изследване на 3-ма кандидати, анализират се резултатите и се избира един от тях + психологически тестове, автобиографии и мотивационни писма.

 

Подбор на персонала във "Винзавод" Асеновград
по Мениджмънт и управление
Брой страници: 60
Цена: 50 лв.

Увод

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВНИ НА ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ 

1. Същност и значение на подбора на персонала

2. Подходи към привличането и подбирането на нови работници и служители

3. Източници за привличане на нови работници и служители

4. Привличане на кандидати за вакантите работни места

5. Селекция на кандидатите за вакантната длъжност

6. Назначаване на нови работници и служители
 

 

ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД

1. Обща характеристика на фирмата

2. Анализ на състоянието на подбора на персонал във Винзавод Асеновград

 

ГЛАВА ТРЕТА. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА  ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД

1. Общи положения

2. Подбор и назначаване във Винзавод Асеновград

3. Трудово правоотношение

4. Преходни и заключителни разпоредби

 

Заключение

Използвана литература

 

 

 

Анализ и усувършенстване дейността на хотел "Велина"
Дипломна работа по Мениджмънт и управление
Брой страници: 75
Цена: 70 лв.

Увод

 

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

1. Същност на хотелиерската дейност

 

2. Осо­бе­нос­ти на хо­те­ли­ер­с­ки­те ус­лу­ги

3. Същност и характеристика на хотелиерското обслужване и неговото управление

4. Елементи на хотелиерската дейност и обслужване

 

 

ГЛАВА ВТОРА. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ В ХК "ВЕЛИНА" 

 

 

1. Обща характеристика на ХК ”Велина” 

2. Тенденции в развитието на работната сила и в организацията на персонала и неговия труд

3. Тенденции в развитието и изменението на обекти на хотелиерско обслужване

4. Анализ на технологията на обслужване в хотела

5. Показатели за рентабилността на хотелиерското обслужване и хотелиерските услуги в ХК “ Велина”

  

 

ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРЕШЕНСТВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛ „ВЕЛИНА”

 

 

1. Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на персонала в ХК “ Велина”

2. Основни насоки за усъвършенстване на МТБ в ХК “Велина”

3. Насоки за подобряване дейността на хотела

4. Възможности за усъвършенстване на допълнителните услуги

 

Заключение

Използвана литература

 

 

Архив готови теми

Обадете се
сега
намерете ни по

Последни обяви

Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2022 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters