Индивидуална изработка на Дипломни работи, Курсови работи, есета, реферати или Магистърски тези.
Индивидуална изработка на Дипломни работи, Курсови работи, есета, реферати или Магистърски тези.
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Компютърни науки и технологии - готови курсови и дипломни работи
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Компютърни науки и технологии - готови курсови и дипломни работи

Създаване на уеб страница на компютърна фирма
Дипломна работа по Компютърни науки и технологии
Брой страници: 128
Цена: 100 лв.
Създаване на уеб сайт с база данни на РНР, включва подробно резюме, соурс кода на програмата както и указания за инсталация. За да се използва офлайн, трябва да се инсталира Apache server (или какъвто и да е сървър), за да може да се работи пълноценно с базата от данни в уеб вариант.

 

Създаване на програма за мрежово администриране на Visual Basic 6
Дипломна работа по Компютърни науки и технологии
Брой страници: 50
Цена: 70 лв.

Програмата има за цел администриране на мрежовите връзки в локална мрежа между един или няколко компонента (компютри, хъбове, рутери...)

Съдържа план за изработването, начина на работа с програмата, соурс кода и самата програма.

 

Разплащания при електронната търговия
Дипломна работа по Компютърни науки и технологии
Брой страници: 68
Цена: 65 лв.

 

Архив готови теми

Обадете се
сега
намерете ни по

Последни обяви

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, КУРСОВИ РАБОТИ, РЕФЕРАТИ, КАЗУСИ, ЕСЕТА И ДР.
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА! БЪДЕТЕ ЕДИН ОТ ДОВОЛНИТЕ НИ КЛИЕНТИ ! 21 ГОДИНИ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВАС, СТУДЕНТИТЕ. КОРЕКТНО, БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ. Разработваме дипломни и курсови работи, казуси за всички университети, дисертации, проекти, реферати, есета и др. За Вас се грижи екип който ежедневно набира актуалната информация, за да може винаги да представите отличната разработка. ДОВЕРЕТЕ се на нашето КАЧЕСТВО, КОРЕКТНОСТ, ЦЕНИ! ПРОВЕРЕТЕ НИ! !!! РАЗПОЛАГАМЕ С ГОЛЯМ ОБЕМ ГОТОВИ РАЗРАБОТКИ (САМО ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ НИ). НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА: -дългогодишен опит -професионална компетентност - абсолютна точност при изпълнението на поръчките -конфиденциалност -24 часово обслужване -експресно обслужване дори през празничните и почивните дни. !!! КАЧЕСТВЕНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ !!!
E-mail: todorov_al@mail.bg
Телефон: office: 02/879-51-28 GSM:0889546879
Дипломни работи, магистърски тези и други разработки
Разработвам дипломни работи и магистърски тези за следните университети: Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов; Университет за национално и световно стопанство – УНСС; Софийски университет „Св. Климент Охридски” – СУ; Нов български университет – НБУ; Университет по библиотекознание и информационни технологии – УНИБИТ; Югозападен университет „Неофит Рилски” – ЮЗУ; Икономически университет – Варна – ИУ; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – ПУ; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – ВТУ; Русенски университет „Ангел Кънчев” – РУ; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ШУ; Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас; Бургаски свободен университет – БСУ; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – ВСУ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – ВУАРР; Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив – ВУСИ; Международно висше бизнес училище – Ботевград – МВБУ; Академия на МВР; Други университети – по специалности предимно с икономическа или правна насоченост, психология, педагогика и др. Дипломните работи се разработват индивидуално, по зададен план и критерии, включително експозе (резюме) и отговор на въпросите от рецензията. Цените се определят в зависимост от дисциплината, конкретното заглавие на темата, срока за разработване и най-вече изисквания обем страници. Същите подлежат на индивидуално договаряне според конкретните условия и изисквания.
E-mail: todorovadiplomni@yahoo.com
Телефон: 0896 707 201
Дипломни работи, магистърски тези и други разработки
Предлагаме на половин цена готови есета, реферати, курсови, дипломни работи и магистърски тези. Разработките са правени индивидуално и предавани по веднъж в различни университети, като успешно могат да бъдат използвани за други или за същите с промяна на акцента или обекта на изследване. Разбира се, винаги има възможност и за разработването на нови, индивидуални есета, реферати, курсови, дипломни работи и магистърски тези в следните предметни области: 1) Агробизнес, Земеделие, Животновъдство, Растениевъдство, Горско стопанство; 2) Антропология, Археология, Етнология, Религии, Социология; 3) Бизнес и предприемачество, Инвестиции и иновации, Конкуренция и конкурентоспособност; 4) Глобализация, Трансгранично сътрудничество; 5) Европейски съюз (интеграция, право, политики, институции), Регионално развитие и сътрудничество; 6) Екология, Защитени природни ресурси, Околна среда, Устойчиво развитие; 7) Здравеопазване, Здравни грижи, Медицина, Кинезитерапия, Рехабилитация, Фармация; 8) Изкуства (изобразително, музикално, танцово, театрално, филмово); 9) Икономика (микро- и макро-), Данъчен, митнически и валутен контрол, Търговски отношения, Управление на недвижимата собственост; 10) Комуникации (бизнес, интеркултурни, масови), Медии, Журналистика; 11) Криминалистика, Криминология, Оперативно-издирвателни дейности и разследване, Съдебно производство и експертизи; 12) Културни дейности и политики, Културология, Музейно дело и библиотечни дейности; 13) Логистика (стопанска, транспортна, складова, търговска), Логистичен мениджмънт, Управление на веригите на снабдяване; 14) Маркетингови изследвания, планиране и мениджмънт, Потребителско поведение и отношения с клиенти, Продуктова и ценова политика, Промоция, дистрибуция и продажби, Реклама и публик рилейшънс; 15) Международни отношения (икономически, политически), Международни организации, Международни пазари; 16) Мениджмънт (организационен, стратегически), Корпоративна култура и поведение, Управление на човешките ресурси, Управление на проекти; 17) Образование, Педагогика (обща, предучилищна, начална училищна, специална); 18) Политически науки, Политически мениджмънт, Външна и вътрешна политика; 19) Правни науки (въведение, основи, теория) и право (международно, наказателно, търговско, частно); 20) Психология (детска, възрастова, личностна, социална); 21) Публичен сектор (администрация, финанси, финансови ревизии и контрол), Местно управление и самоуправление; 22) Сигурност (информационна, национална, международна), Престъпност (битова, младежка, конвенционална, икономическа, организирана); 23) Социални и демографски процеси, Социална политика, Социални дейности, Социални помощи; 24) Спорт (дисциплини), Спортен мениджмънт; 25) Счетоводство (банково, бюджетно, застрахователно, фирмено), Одит и контрол (вътрешен, външен); 26) Транспорт (автомобилен, градски, въздушен, железопътен, морски, речен, товарен), Управление на транспорта и спедиция; 27) Туризъм (въведение, основи, организация, управление), Ресторантьорство, Хотелиерство, Туроператорска и турагентска дейност; 28) Философия и философски науки, Етика, морал и нравственост; 29) Финанси (корпоративни), Банково дело, Застрахователно дело, Финансови пазари; 30) Други области (география, изкуство, литература, музика, разни)
E-mail: vanesa-work@abv.bg
Телефон: 0893 023 003
Курсови и дипломни работи
ИМАТЕ ПРОБЛЕМ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СВОЯТА КУРСОВА ИЛИ ДИПЛОМНА РАБОТА, ЕСЕ ИЛИ РЕФЕРАТ! НИЕ СМЕ НАСРЕЩА....... ИЗГОТВЯМЕ НАПЪЛНО, ПРАВИМ КОРЕКЦИИ, ГАРАНТИРАМЕ ЧЕ ТЯ НЯМА ДА СЕ ПОВТАРЯ! КАКВО НИ Е НУЖНО: - ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ТЕМА - СРОК - КОЛКОТО Е ПО-ДЪЛЪГ ТОЛКОВА ПО-ЕВТИНО ЗА ВАС - ИНСТРУКЦИИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА - АКО ЖЕЛАЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ, МОЛЯ ОПИШЕТЕ ГИ РЕШАВАМЕ И ЗАДАЧИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ И СЧЕТОВОДСТВО. НОВО!!! При поръчка на две и повече разработки, получавате 10 % отстъпка на всяка следваща!!! За връзка с нас: тел. 0898454531 Е meil: desi_ns@mail.bg
E-mail: desi_ns@mail.bg
Телефон: 0898454531
Разработвам дипломни, курсови работи и дисертации
Разработвам магистърски тези, дисертации, дипломни работи, казуси, проекти, реферати по индивидуални изисквания, разработките преминават тест за плагиатство.
E-mail: familia007@abv.bg
Телефон: 0887437760
Есета за университети!
Предлагаме есета, реферати, казуси, курсови работи и разработки на въпроси за изпит! Можете да изпратите заданието си на посочения мейл. Без плагиатство!
E-mail: writingcentre@abv.bg
Телефон: 0885739107
РЕФЕРАТИ, КУРСОВИ РАБОТИ, ЕСЕТА, ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
РЕФЕРАТИ, КУРСОВИ РАБОТИ, ЕСЕТА, ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ П К С Педагогика Технически науки - ТУ Сигурност- национална, киберсигурност Медицина Хуманитарни науки Лесотехнически науки УЧР Политология Мениджмънт Маркетинг Икономика Финанси Счетоводство Банково дело Международни отношения Право Психология Философия История География
E-mail: studenti_kursovi@abv.bg
Телефон: 0887663649 вайбър
Изготвяне Индивидуални Реферати Курсови работи и Магистърски тези
Изготвяне на Индивидуални Реферати, Курсови работи и Магистърски тези в следните области: Администрация и мениджмънт; Съдебна администрация; Основи на управлението; Управление на човешки ресурси; Туризъм; Международни отношения и право; Политология и Журналистика, Защита на националната сигурност; Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; Дипломация; Предучилищно възпитание
E-mail: info@temi-referati.bg.cm
Телефон: 0898607307
Разработвам дипломни, курсови работи и дисертации
Разработвам само с авторски материали,без плагиатство дисертации, магистърски тези и дипломни работи,казуси, реферати, проекти. изготвям и чертежи на autocad.
E-mail: temi_referati@mail.bg
Телефон: 0892232765
Теми, тези, есета, курсови и дипломни работи, задачи по счетоводство и статистика
В помощ на студента!!! Изготвяме дипломни и курсови работи, разработваме теми, тези и есета, пишем реферати. Ако имате задача, която трябва да изпълните в срок, а времето Ви притиска, ние можем да Ви помогнем!!!
E-mail: kursovite@abv.bg
Телефон: 0898454531
КУРСОВИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
Имате затрудения при изготвянето на разработките си назначени от преподавателите в университета Ви? Нямате физическото време за разработване на заданията си? Екипът ни помага на възпрепятстваните по една или друга причина студенти, от години наред. В компетенцията ни влизат: КУРСОВИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, РЕФЕРАТИ, ЕСЕТА, ДОКЛАДИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРЕВОДИ. Изготвяме разработки както за всички университети в България, така и за Великобритания, Дания, Шотландия, САЩ и Норвегия. За качеството на английски език способства сертификатите ни от Cambridge. Част от екипа ни е удостоен с множество грамоти и награди относно най-добри есета и дипломни работи на ниво КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ. ЦЕНИТЕ СА ПО ДОГОВАРЯНЕ - РАЗУМНИ. ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО! СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС - БЪДЕТЕ ПОРЕДНИЯ ДОВОЛЕН КЛИЕНТ!
E-mail: lichkov33@abv.bg
Телефон: 0878 260 326
МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ, РЕФЕРАТИ, ЕСЕТА, КАЗУСИ...
Разработвам курсови и дипломни работи, казуси, есета, реферати, доклади.... Спазвам всички изисквания на ВУЗ-а и клиента. Гарантирани качество и коректност, определяни съобразно сложността на темата, срока за изработка и обема.
E-mail: mm_d5@abv.bg
Телефон: 0896439339
Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2021 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters