G-0YEN06643R // -->
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Готови курсови и дипломни работи по Счетоводство и финанси
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Готови курсови и дипломни работи по Счетоводство и финанси

Счетоводно отчитане на финансовите приходи и разходи
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 60
Цена: 80 лв.

 

Възможности за подобряване на рентабилността в ”Корабно машиностроене” АД - Варна
Магистърска теза по Счетоводство и финанси
Брой страници: 90
Цена: 80 лв.

Тезата е обявена за най-добра разработка в катедра "Финанси и кредит" - ИУ Варна за 2000 г.

 

Годишен финансов отчет
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 64
Цена: 70 лв.

 

Финансов анализ на фирма
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 102
Цена: 75 лв.

 

Разходен принцип и калкулативни методи на ценообразуване
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 13
Цена: 10 лв.

 

Определяне на продажбите
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 20
Цена: 20 лв.

 

Анализ на продажбите по примера на ОМВ”Санкт Петербург” - Пловдив
Магистърска теза по Счетоводство и финанси
Брой страници: 96
Цена: 80 лв.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ

1.УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ФИРМЕНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

2.ПРОДАЖБИТЕ КАТО ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ

3.ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ

4.НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

ГЛАВА ВТОРА. ДИАГНОСТИКА НА РАЗВИТИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ В OMВ “САНКТ ПЕТЕРБУРГ” гр. ПЛОВДИВ

1. ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМАТА

2.СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

3.АНАЛИЗ НА ОБЕМА И СТРУКТУРАТА НА ПРОДАЖБИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2003-2004 г.

4.Изследване влиянието на основните фактори влияещи върху развитието на продажбите

5. Ефективност на продажбите

ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ И РЕЗЕРВИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ОБЕМА НА ПРОДАЖБИТЕ В ОМВ “САНКТ ПЕТЕРБУРГ” гр. ПЛОВДИВ

1.УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПЛАНИРАНЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ

2.ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ НА ПАЗАРА

3.НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И РЕКЛАМА

4.УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

5. Ускоряване обръщаемостта на стоковите запаси

Заключение

Използвана литература

Приложения

 

АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРИМЕРА НА “РЕГИСТРАЦИОННА ТЕХНИКА” АД
Магистърска теза по Счетоводство и финанси
Брой страници: 76
Цена: 70 лв.

 

Архив готови теми

Обадете се
сега
намерете ни по

Последни обяви

Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2022 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters