Индивидуална изработка на Дипломни работи, Курсови работи, есета, реферати или Магистърски тези.
Индивидуална изработка на Дипломни работи, Курсови работи, есета, реферати или Магистърски тези.
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Туризъм - готови курсови и дипломни работи
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Туризъм - готови курсови и дипломни работи

Анализ на планинския туризъм в Пирински регион
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 61
Цена: 60 лв.

 

Конкурентноспособност и на българския туристически продукт
Магистърска теза по Туризъм
Брой страници: 90
Цена: 90 лв.

 

Изследване на ловния туризъм в България
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 71
Цена: 70 лв.

 

Организационно – икономически аспекти за развитието на селския туризъм
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 67
Цена: 67 лв.

 

Анализ на туристическия ресурс в Плевенски регион
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 72
Цена: 70 лв.

УВОД

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

1. Транспортна инфраструктура......................................................................................................3

2. Социално-икономически предпоставки влияещи върху туризма.........................................7

 

ГЛАВА ВТОРА. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

 

1.Характеристика на природните туристически ресурси...............13

2.Релефът.................................................................................................14

3.Полезни изкопаеми.............................................................................14

4.Климатът..............................................................................................14

5.Воден потенциал.................................................................................15

6.Животински свят.................................................................................16

7. Транспорт............................................................................................16

8. Защитени територии..........................................................................18

               

 

ГЛАВА ТРЕТА­. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЕСКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

1. Обща характеристика на туризма в Плевенски регион.................................24

2. Туристическо райониране................................................................................29

3. Характеристика на антропогенните туристически ресурси.........................33

4. Друг вид туризъм в община Плевен.........................................................................40

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

1. Състояние на туристическата инфраструктура.............................................52

2. Перспективи за развитие на туризма..............................................................61

 

Заключение...........................................................................................................69

 

Приложения

 

Условия на труд в хотелиерсвото
Курсова работа - теория по Туризъм
Брой страници: 21
Цена: 20 лв.

 

Предлагане на Спортно-туристическия продукт на” Албена-АД”
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 103
Цена: 90 лв.

 

Проблеми на управлението на хотелиерското обслужване (по примера на ХК "Европа")
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 60
Цена: 60 лв.

 

Архив готови теми

Обадете се
сега
намерете ни по

Последни обяви

Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за сулуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2018 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.