G-0YEN06643R // -->
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Туризъм - готови курсови и дипломни работи
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Туризъм - готови курсови и дипломни работи

Анализ на планинския туризъм в Пирински регион
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 61
Цена: 60 лв.

 

Конкурентноспособност и на българския туристически продукт
Магистърска теза по Туризъм
Брой страници: 90
Цена: 90 лв.

 

Изследване на ловния туризъм в България
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 71
Цена: 70 лв.

 

Организационно – икономически аспекти за развитието на селския туризъм
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 67
Цена: 67 лв.

 

Анализ на туристическия ресурс в Плевенски регион
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 72
Цена: 70 лв.

УВОД

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

1. Транспортна инфраструктура......................................................................................................3

2. Социално-икономически предпоставки влияещи върху туризма.........................................7

 

ГЛАВА ВТОРА. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

 

1.Характеристика на природните туристически ресурси...............13

2.Релефът.................................................................................................14

3.Полезни изкопаеми.............................................................................14

4.Климатът..............................................................................................14

5.Воден потенциал.................................................................................15

6.Животински свят.................................................................................16

7. Транспорт............................................................................................16

8. Защитени територии..........................................................................18

               

 

ГЛАВА ТРЕТА­. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЕСКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

1. Обща характеристика на туризма в Плевенски регион.................................24

2. Туристическо райониране................................................................................29

3. Характеристика на антропогенните туристически ресурси.........................33

4. Друг вид туризъм в община Плевен.........................................................................40

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

1. Състояние на туристическата инфраструктура.............................................52

2. Перспективи за развитие на туризма..............................................................61

 

Заключение...........................................................................................................69

 

Приложения

 

Условия на труд в хотелиерсвото
Курсова работа - теория по Туризъм
Брой страници: 21
Цена: 20 лв.

 

Предлагане на Спортно-туристическия продукт на” Албена-АД”
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 103
Цена: 90 лв.

 

Проблеми на управлението на хотелиерското обслужване (по примера на ХК "Европа")
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 60
Цена: 60 лв.

 

круизен туризъм и влиянието върху потребителя
Магистърска теза по Туризъм
Брой страници: 65
Цена: 60 лв.

 

Проблеми на културния туризъм в България (сравнение с Франция и Венеция)
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 72
Цена: 65 лв.

 

Анализ и усувършенстване дейността на хотел "Велина"
Дипломна работа по Туризъм
Брой страници: 75
Цена: 70 лв.

Увод

 

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

1. Същност на хотелиерската дейност

 

2. Осо­бе­нос­ти на хо­те­ли­ер­с­ки­те ус­лу­ги

3. Същност и характеристика на хотелиерското обслужване и неговото управление

4. Елементи на хотелиерската дейност и обслужване

 

 

ГЛАВА ВТОРА. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ В ХК "ВЕЛИНА" 

 

 

1. Обща характеристика на ХК ”Велина” 

2. Тенденции в развитието на работната сила и в организацията на персонала и неговия труд

3. Тенденции в развитието и изменението на обекти на хотелиерско обслужване

4. Анализ на технологията на обслужване в хотела

5. Показатели за рентабилността на хотелиерското обслужване и хотелиерските услуги в ХК “ Велина”

  

 

ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРЕШЕНСТВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛ „ВЕЛИНА”

 

 

1. Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на персонала в ХК “ Велина”

2. Основни насоки за усъвършенстване на МТБ в ХК “Велина”

3. Насоки за подобряване дейността на хотела

4. Възможности за усъвършенстване на допълнителните услуги

 

Заключение

Използвана литература

 

 

Архив готови теми

Обадете се
сега
намерете ни по

Последни обяви

Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2022 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters