G-0YEN06643R // -->
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
дипломна работа
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Дипломна работа за теб

 

Писането на индивидуална дипломна работа е дълъг и трудоемък процес. Подготовката на дипломната работа изисква от пишещия пълна мобилизация на силите, знанията и уменията, също така трудолюбие, настойчивост и взискателност към себе си.

 

Изготвянето на дипломна работа е свързано с творчески характер и аналитичен труд на пишещия.

 

Дипломната работа:

• се базира на специална научна и справочна литература, нормативно-правни документи, достоверен фактически материал от практиката на икономическата дейност на организациите;

• носи самостоятелен (творчески) характер;

• съдържа интерпретация на вече познати теории и анализ на факти чрез прилагане на актуални методи и подходи;

• съдържа научни изводи, прогнози и препоръки за усъвършенстване на икономическата практика.

 

 Изработката на дипломна работа трябва да съдържа следните основни компоненти:

1. Уводна част

• В увода трябва ясно да бъдат формулирани целта (целите) и задачата (задачите), които си поставя дипломанта при разрешаването на избрания проблем.

• Едновременно с това обосновано трябва да бъдат очертани ограниченията, в рамките на които се търси решение на проблема.

2. Теоретична част.

• Пишещия трябва да демонстрира добро познаване на теорията, свързана с проблема и да цитира коректно ползваните литературни източници.

• На тази основа трябва да бъде разработен и обоснован модел на изследване на избрания проблем, които включва ясно формулирани хипотези (предположения за съществуващи закономерности, причини за предполагаеми проблеми), ясно формулирани методи за набиране на емпирична информация, ясно формулирани методи за анализ на информацията.

3. Емпирична част.

• Базирайки се на формулирания модел за изследване, дипломантът трябва да събере емпирични данни, като коректно идентифицира източниците на информация.

• С помощта на подходящи аналитични методи трябва да се направи анализ на данните.

4. Заключителна част.

• Трябва да съдържа обосновани самостоятелни изводи, прогнозни очаквания и препоръки за практиката.

• Добре е да бъдат очертани идеи за бъдещи изследвания като продължение на направеното от дипломанта.

В края на дипломната разработка трябва да бъде посочен списък на ползваните литературни източници, при което е задължително посочването на цитираната в текста литература.

 

Като цяло е важно дипломната работа да има логично изградена и балансирана структура. Изложението да бъде прегледно, а анализите и изводите да бъдат подкрепени с данни, представени графично или таблично.

 

Всички тези принципи са заложени в работата на екипът на ЗаСтудента и се стремим винаги към най-високо ниво на разработките ни.

Ето защо си заслужава да се възложи писане на дипломна работа срещу заплащане на екип от специалисти.

Изготвянето на дипломни работи по точно определени цени не може да се конкретизира без да е получена информация за проекта.

 

Необходимо е да знаем:

•темата на дипломната разработка и пълните изискванията на университета или катедрата.

•план и структура на темата. Ако не разполагате с тях, ние можем да съдействаме за изготвянето им.

•обратна връзка – комуникацията помежду ни е от съществено значение за високото качество на проекта.

 

В екипа на ЗаСтудента имаме специалисти в следните области:

 

Бизнес науки: Маркетинг, Финанси, Макроикономика, Микроикономика, Теория на управлението, Бизнес стратегии, Планиране и прогнозиране, Статистика, Счетоводство, Делова кореспонденция, Предприемачество, Бизнес анализ, Логистика, Банково дело, Мениджмънт, Стопанско управление, Индустриален мениджмънт, Аграрна икономика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Икономическа социология

 

Естествени науки: Биология, География, Математика, Физика

 

Журналистика: Връзки с обществеността, Медии и комуникации, ПР

 

Социални Науки: Антролопогия, Криминалистика, Международни отношения, Политика, Политология, Психология, Социология, Културология‎, Педагогика, 3ПКС, 2ПКС, Социални дейности

 

Хуманитарни науки: История, Философия, Литература, Археология, Екология, Креативно писане, Филология,

 

Правни науки: История на държавата и правото, Обща теория на правото, Конституционно право, Гражданско право, Административно право и административен процес, Вещно право, Международно публично право, Финансово право, Облигационно право, Наказателно право, Семейно и наследствено право, Международно частно право, Трудово право

 

Други области: Национална сигурност, Киберсигурност, Медицина, Право, Туризъм, Здравен мениджмънт, Зелена енергетика, Местно самоуправление, Медийно право,  Туризъм, Психология, Социология, Бизнес математика

 

 

Цени на дипломни работи и магистърски тези

Няма точна формула по която се определя цената на дадена дипломна работа.

Като минимална сума за разработване на една дипломна работа можем да посочим цената от 400 лв.

 

 

Често задавани въпроси

 

Как да поръчате разработване на дипломна работа?

За поръчка на дипломна работа или магистърска теза, можете да използвате формата за поръчки или да ни пишете директно на посочения имейл: info@zastudenta.bg. В отговор на Вашето запитване, ще получите от нас оферта или отказ, в зависимост от това дали разполагаме със сътрудник с познания във Вашата област или не.

 

Как става плащането и получаването?

При потвърждение на офертата от Ваша страна, Ви изпращаме информация за заплащане на капаро в размер на около 30% от уговорената цена, след което започваме работа. Когато приключим на уговорената дата, ще получите от нас имейл със фрагменти от разработката и банкова сметка за превод. След като внесете уговорената сума, получавате цялата тема, заедно с всички прилежащи документи към нея. Представяте я на научния си ръководител и ако той има някакви забележки за корекции, ни ги описвате подробно в един имейл за да ги извършим. Работим по този начин докато Ви дадат рецензия и Ви допуснат до явяване пред изпитна комисия.

 

 

Как се определя цената на една дипломна работа или магистърска теза и какво включва тя?

 

Цените се определят индивидуално за всяка поръчка, в зависимост от вида на темата, сложността на изпълнение и срока за изработка. Цената, която ще Ви предоставим, включва следното: 

      -  Изработване на дипломната работа/магистърската теза по всички указания, изпратени от клиента.

      -  Корекции след предаване на научен ръководител

      -  При поискване - предварителен доклад, експозе, резюме и презентация  

      -  Отговори на въпроси по рецензия

 

 

Отзиви:

Иван Б.: Благодаря Ви за коректната работа, както винаги, темата е страхотна.Изпратих я на научният ръководител, ако има нещо ще Ви държа в течение. Благодаря Ви отново за коректната и добре свършена работа!

 

Марина В.: „Получих отличен на рецензията! Огромни благодарности за труда който положихте!“

 

Радостин М.: „Защитих дипломната си работа успешно! Желая Ви да бъдете все така всеотдайни в работата си!“

 

Последни обяви

Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2022 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters