Изготвяне на дипломни работи

Писането на индивидуална дипломна работа е дълъг и трудоемък процес. Подготовката на дипломната работа изисква от пишещия пълна мобилизация на силите, знанията и уменията, също така трудолюбие, настойчивост и взискателност към себе си.

Изработката на дипломната работа:

 1. се базира на специална научна и справочна литература, нормативно-правни документи, достоверен фактически материал от практиката на икономическата дейност на организациите;
 2. носи самостоятелен (творчески) характер;
 3. съдържа интерпретация на вече познати теории и анализ на факти чрез прилагане на актуални методи и подходи;
 4. съдържа научни изводи, прогнози и препоръки за усъвършенстване на икономическата практика.

Изработката на дипломна работа трябва да съдържа следните основни компоненти:

1. Уводна част 
 1. В увода трябва ясно да бъдат формулирани целта (целите) и задачата (задачите), които си поставя дипломанта при разрешаването на избрания проблем.
 2. Едновременно с това обосновано трябва да бъдат очертани ограниченията, в рамките на които се търси решение на проблема.
2. Теоретична част.
 1. Пишещия трябва да демонстрира добро познаване на теорията, свързана с проблема и да цитира коректно ползваните литературни източници.
 2. На тази основа трябва да бъде разработен и обоснован модел на изследване на избрания проблем, които включва ясно формулирани хипотези (предположения за съществуващи закономерности, причини за предполагаеми проблеми), ясно формулирани методи за набиране на емпирична информация, ясно формулирани методи за анализ на информацията.
3. Емпирична част.
 1. Базирайки се на формулирания модел за изследване, дипломантът трябва да събере емпирични данни, като коректно идентифицира източниците на информация.
 2. С помощта на подходящи аналитични методи трябва да се направи анализ на данните.
4. Заключителна част
 1. Трябва да съдържа обосновани самостоятелни изводи, прогнозни очаквания и препоръки за практиката.
 2. Добре е да бъдат очертани идеи за бъдещи изследвания като продължение на направеното от дипломанта.
В края на дипломната разработка трябва да бъде посочен списък на ползваните литературни източници, при което е задължително посочването на цитираната в текста литература. Като цяло е важно дипломната работа да има логично изградена и балансирана структура. Изложението да бъде прегледно, а анализите и изводите да бъдат подкрепени с данни, представени графично или таблично. Всички тези принципи са заложени в работата на екипът на ЗаСтудента и се стремим винаги към най-високо ниво на разработките ни. Ето защо си заслужава да се възложи писане на дипломна работа срещу заплащане на екип от специалисти. Изготвянето на дипломни работи по точно определени цени не може да се конкретизира без да е получена информация за проекта.

Необходимо е да знаем:

темата на дипломната разработка и пълните изискванията на университета или катедрата.
план и структура на темата. Ако не разполагате с тях, ние можем да съдействаме за изготвянето им.
обратна връзка – комуникацията помежду ни е от съществено значение за високото качество на проекта.

Често задавани въпроси относно услугата
"ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ"

Как се определя цената на една дипломна работа или магистърска теза и какво включва тя?

Цените се определят индивидуално за всяка поръчка, в зависимост от вида на темата, сложността на изпълнение и срока за изработка. Цената, която ще Ви предоставим, включва следното: - Изработване на дипломната работа/магистърската теза по всички указания, изпратени от клиента. - Корекции след предаване на научен ръководител - При поискване - предварителен доклад, експозе, резюме и презентация - Отговори на въпроси по рецензия

Как става плащането и получаването?

При потвърждение на офертата от Ваша страна, Ви изпращаме информация за заплащане на капаро в размер на около 30% от уговорената цена, след което започваме работа. Когато приключим на уговорената дата, ще получите от нас имейл със фрагменти от разработката и банкова сметка за превод. След като внесете уговорената сума, получавате цялата тема, заедно с всички прилежащи документи към нея. Представяте я на научния си ръководител и ако той има някакви забележки за корекции, ни ги описвате подробно в един имейл за да ги извършим. Работим по този начин докато Ви дадат рецензия и Ви допуснат до явяване пред изпитна комисия.

Как да поръчате разработване на дипломна работа?

За поръчка на дипломна работа или магистърска теза, можете да използвате формата за поръчки или да ни пишете директно на посочения имейл: [email protected]. В отговор на Вашето запитване, ще получите от нас оферта или отказ, в зависимост от това дали разполагаме със сътрудник с познания във Вашата област или не.
Как се определя цената на една дипломна работа или магистърска теза и какво включва тя?
Цените се определят индивидуално за всяка поръчка, в зависимост от вида на темата, сложността на изпълнение и срока за изработка. Цената, която ще Ви предоставим, включва следното:
 1. Изработване на дипломната работа/магистърската теза по всички указания, изпратени от клиента.
 2. Корекции след предаване на научен ръководител
 3. При поискване - предварителен доклад, експозе, резюме и презентация
 4. Отговори на въпроси по рецензия

Защо клиентите ни предпочитат?

Над 20 г. на пазара
Опитни специалисти в много области
Приемаме поръчки всеки ден
Разработки в кратки срокове
Безплатни корекции
Безплатни проверки за плагиатство
Релевантност цена - качество
Дискретност
1000+
Дипломни работи
15000+
Курсови работи
5000+
Доволни клиенти
80%
Поръчват отново

Как работи ZaStudenta.bg

1

Поръчвате

Попълнете формата за поръчки. В отговор ще получите автоматично писмо с номера на Вашето запитване.
2

Получавате оферта

Запитването Ви ще бъде прегледано от нашият екип и в рамките на ден/два ще получите оферта или отказ.
3

Потвърждавате

Следва вашето потвърждение по имейл. Изпращаме Ви данни и срок за осъществяване на плащане.
4

Плащане

Извършвате плащането до определената дата.
5

Получавате

След удостоверяване на превода от наша страна, получавате готовата тема на уговорената дата.
Поръчай сега